تاریخ:
آبان 1394
نویسنده:
محمدرضا سعادت
کلیدواژه ها:
برند- برند سازی- کشورهای در حال توسعه

شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی نیز بر سر دوراهی اجرای برندسازی و تغییر پارادایم در مبانی تفکراتشان هستند. باقی ماندن در دنیای رقابتی جدید مستلزم حرکت از افسانه ها به سمت باید هاست. امید است آن‌ها موفق به شکستن الگوهای رفتاری قبلی خود شوند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir