تاریخ:
1394
مجری:
مهدی رضائی
کلیدواژه ها:
راهبرد- توسعه- اکتشاف- استخراج

اهمیت بخش اکتشاف معادن به واسطه ضروری بودن محصول این بخش برای فعالیت‌های استخراج معادن می‌باشد. این اهمیت هم از بعد تقاضای صنایع معدنی از سایر فعالیت‌های اقتصادی و هم عرضه محصولات صنایع معدنی به سایر فعالیت‌ها قابل مشاهده است. بررسی شاخص‌های خرد بخش اکتشاف و معدن کشور و جایگاه آن در اقتصاد ایران و همچنین بررسی سایر نهادها و شاخص‌های تأثیرگذار بر بخش اکتشاف و استفاده از تجربیات سایر کشورهای موفق در زمینه فعالیت‌های اکتشاف و معدن، می‌تواند به تدوین راهبردی برای بهبود اکتشاف معدن کشور کمک کند؛ از اینرو این طرح نیز به بررسی این موارد برای بخشهای اکتشاف و استخراج ایران پرداخته است. نتایج طرح نشان می‌دهد که علی‌رغم تراز تجاری مثبت ایران در کل محصولات بخش استخراج، در محصولات برخی از فعالیتهای استخراج دارای کسری تجاری است؛ بنابراین علاوه بر توسعه اکتشاف و استخراج فعالیتهای مورد نیاز صنایع معدنی، در رابطه با اکتشاف و استخراج این فعالیتهای استخراج، می‌باید اندیشه کرد. سیاستگذاری‌ها در این رابطه، موجب افزایش تولید این فعالیتهای استخراجی شده و کسری تجاری ایران نیز بهبود می یابد. فعالیت‌های بخش اکتشاف در ایران فاصله بسیار معناداری با استانداردهای جهانی دارد که دلیل آن می‌تواند عدم وجود اطلاعات پایه در کشور و عدم عزم جدی برای تهیه این اطلاعات توسط دولت در یک برنامه زمان‌بندی مشخص و تحت چارچوب و ساختار معین باشد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای تازه‌صنعتی‌شده حاکی است که فعالیت اکتشاف، سهم بسیار مهمی در بهره‌بردای موفقیت‌آمیز از معدن و حتی زنجیر ارزش افزوده بعد از آن نظیر صنایع معدنی (شامل صنایع فلزی و صنایع کانی‌های غیر فلزی) دارد. نتایح این مطالعه مبین این واقعیت است که این اطلاعات می‌تواند مخاطره سرمایه‌گذاری در بخش‌های اکتشافی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و زمینه حضور سرمایه‌گذاران، شامل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در بخش‌های استخراج را فراهم نماید. برای آن‌که بخش معدن ایران بتواند با استانداردهای جهانی هماهنگی داشته باشد، باید به‌طور حتم سرمایه‌گذاری در زمینه بخش معدن افزایش یافته که در این زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و کمک و مشاوره شرکت‌های بزرگ معدنی بین‌المللی معروف، بسیار کارگشا خواهد بود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir