تاریخ:
1394
مجری:
محسن شریعتی‌نیا
کلیدواژه ها:
چالش‌ - روابط اقتصادی - سیاسی - ایران -مصر

هدف از انجام طرح، بررسی زمینه‌ها و چالش‌های گسترش روابط اقتصادی و سیاسی ایران و مصر بوده است. اما به دلیل دگرگونی سیاسی در مصر، در این طرح تنها امکان بررسی زمینه‌های توسعه روابط تجاری فراهم گردید. بدین منظور و برای کسب شناختی اولیه نسبت به شرایط حاکم بر اقتصاد دو کشور، در گام نخست، شاخص‌های اقتصادی دو طرف مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. درخصوص پتانسیل توسعه صادرات ایران به مصر می‌توان گفت که ایران از امکان پایین و محدودی برای توسعه صادرات به مصر برخوردار است. اما حتی صادرات تحقق یافته فعلی نیز با کل صادرات بالقوه‌ای که ایران می‌توان به این کشور انجام دهد، مطابقت ندارد. در واقع کالاها و خدماتی وجود دارند که می‌توانند بیش از پیش برای صادرات به مصر مورد توجه و بازاریابی قرار گیرند. متوسط پتانسیل عملیاتی ایران به مصر معادل 9.1 میلیارد دلار می‌تواند باشد که با توجه به صادرات بالفعل 58 میلیون دلاری ایران به این کشور، درواقع تنها از 0.6 درصد از پتانسیل صادراتی ایران به مصر عملیاتی شده و 99.4 درصد از آن بلااستفاده باقی مانده است. در این میان، نفت‌خام؛ پلی اتیلن؛ روغن های سبک غیرخام وفرآورده های آن؛ نفت وروغن های حاصل ازموادمعدنی قیری؛ پلی اتیلن با وزن مخصوص یا بیشتر باشکال ابتدائی؛ بوتان مایع شده؛ کاتود و قطعات کاتود؛ طلا به اشکال خام برای مصارف غیرپولی؛ پلی اتیلن ترفتالات و گوگرد، مهمترین کالاهایی‌اند که ایران امکان توسعه صادرات به این کشور را داراست. با بررسی جزئی‌تر مشخص شد که ایران بهتر از در 198 قلم کالایی به ارزش 1.34 میلیارد دلار، برای صادرات به این کشور برنامه‌ریزی نماید، درحالیکه میزان صادرات فعلی ایران به این کشور در این اقلام، در حد 25.9 میلیون دلار می‌باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir