تاریخ:
1395/04/15
نویسنده:
علیرضا گرشاسبی
کلیدواژه ها:
یونیدو - رقابت‌پذیری- صنعتی - تکنولوژی - فناوری


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir