تاریخ:
1395/05/16
نویسنده:
احمد تشکینی, هدیه وجدانی طهرانی
کلیدواژه ها:
صنعتی شدن و صنعت زدایی با تاکید بر مولفه های اساسی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir