تاریخ:
1395/03/22
نویسنده:
خلیل حیدری
کلیدواژه ها:
ساختار بازار ،رقابت بنگاه، قدرت انحصاری، رقابت بازار

ابتدا مناسب است مفاهیمی مانند ساختار بازار، قدرت انحصاری و عملکرد بنگاه مشخص شود. از نظر اقتصادی بازار جایی است که کالا یا خدمتی ارائه می‌شود و کسانی هستند که حاضر باشند آن کالا یا خدمت را با پرداخت قیمت آن دریافت کنند. این مکان می‌تواند در دنیای امروز ، به صورت فیزیکی یا مجازی باشد


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir