تاریخ:
1395/03/25
نویسنده:
احمد تشکینی
کلیدواژه ها:
افزایش دستمزد، هزینه تولید، صنعت

تعیین حداقل دستمزد در بازار کار یکی از موضوعات حساس و چالش‌برانگیز در حوزه اقتصاد کلان است که بر متغیرهای اسمی (قیمت، دستمزدهای اسمی و ...) و متغیرهای حقیقی (تولید و اشتغال و ...) تاثیرگذار می باشد


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir