تاریخ:
1395/03/25
نویسنده:
امیرهوشنگ فتحی‌زاده
کلیدواژه ها:
گزارش کسب وکار بانک جهانی ، شاخص تجارت بین الملل

بانک جهانی در گزارش خود موسوم به «انجام کسب و کار 2016» به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی پرداخته است. بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی فضای کسب و کار در ایران بهبود نسبی داشته است. بر اساس گزارش بانک جهانی ایران امسال در رده بندی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir