تاریخ:
1395/03/29
نویسنده:
بهروز دینی
کلیدواژه ها:
ادغام های فرامرزی، آسیا پاسیفیک ، ژاپن

با نگاهی به ادغام و تملک در مهمترین مناطق جهان از جمله آسیا، درنیمه نخست سال 2015 نشان دهنده آن است که آمار‌ و‌ ارزش ادغام ها و تملک های فرامرزی در این بخش از جهان، به رقم 760/3میلیارد دلار رسید که 34٪ از حجم کلی ادغام ها و تملک ها را تشکیل داده و 20 درصد افزایش نسبت


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir