تاریخ:
1395/03/29
نویسنده:
امیرهوشنگ فتحی‌زاده
کلیدواژه ها:
اختراع ، اسرار تجاری

اموال فکری در حال حاضر ارزشمندترین دارایی‌ها در کره زمین محسوب می‌شوند که روز به روز نیز بر ارزش آنها افزوده می‌شود؛ در طول تاریخ ثابت شده است که ثبت اختراع یک نیروی قدرتمند برای ایجاد انگیزه در نوآوری محسوب می‌شود


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir