تاریخ:
1395/04/01
نویسنده:
امیرهوشنگ فتحی‌زاده
کلیدواژه ها:
چین ، بورس ، ادغام بنگاهها


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir