تاریخ:
1395/04/01
نویسنده:
امیرهوشنگ فتحی‌زاده
کلیدواژه ها:
تصویب، قوانین، کسب و کار

همیشه پس از اعلام گزارش کسب¬وکار بانک جهانی صحبت از جایگاه رتبه ایران در این گزارش و مطلوبیت و عدم مطلوبیت آن در نماگرهای مرتبط بر سرزبانها می¬باشد و پس از آن نیز سخن از چگونگی بهبود این رتبه نقل محافل شده و راهکار اصلی را حذف قوانین زائد و یا اصلاح آن میدانند در حالیکه گاهی اوقات باید اذعان نمود که قوانین مربوطه نه زائد بوده و نه نیاز به اصلاح دارند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir