تاریخ:
1395/04/02
نویسنده:
امیرهوشنگ فتحی‌زاده
کلیدواژه ها:
حقوق مصرف کننده، خلاء حقوقی

موضوع «خسارت تنبیهی» یکی از مفاهیم اساسی است که هر جامعه‌ای اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه به آن نیازمند است. این مفهوم متاسفانه در نظام حقوقی ایران تاکنون شناسایی نشده است خسارت تنبیهی خسارتی است که علاوه‌‌بر خسارت واقعی دریافت شده و هدف آن عبارت از بازداشتن مرتکب و دیگران از انجام عمل موجد خسارت در آینده می باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir