تاریخ:
1395/04/12
نویسنده:
محسن شریعتی‌نیا
کلیدواژه ها:
جاده ابریشم، ایران و چین

کمربند اقتصادی جاده ابریشم یا انچه به "یک جاده یک کمربند" شهرت یافته است این روزها یکی از مباحث داغ در مراکز مطالعاتی و رسانه ای طیف وسیعی از کشورها به شمار می آید. جایگاه چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و نیز دیپلماسی عمومی این کشور در دامن زدن به این بحث ها موثر بوده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir