تاریخ:
1395/04/13
نویسنده:
امین مالکی
کلیدواژه ها:
تدوین بسته جامع مدیریت واردات

هر چند ساختار تقسیم کار عمودی بین¬المللی، آنگونه که در ابتدای دهه 1990 با تشکیل زنجیره¬های عرضه جهانی شکل گرفته بود، پس از بحران مالی 2010 به شکل اساسی با اتخاذ سیاست¬های حمایتی شدید در واردات از سوی قدرت¬های اقتصاد جهانی، دگرگون شد


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir