تاریخ:
1395/04/19
نویسنده:
امیررضا سوری
کلیدواژه ها:
چشم انداز اقتصاد

وجود اختلالات و تکانه¬های مختلف اقتصادی، تصمیم¬گیران را ناگزیر از برنامهریزی، سیاست‌گذاری و به¬کارگیری مجموعه اقدامات منسجم و پیشگیرانه کرده است، لذا ترسیم دورنمای آینده و انجام برنامه¬ریزی¬های مناسب جهت دستیابی به اهداف


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir