تاریخ:
1395/04/27
نویسنده:
هدیه وجدانی طهرانی
کلیدواژه ها:
سیاستهای صنعتی ، صنایع کارخانه‌ای

سیاست صنعتی سیاستی است که به منظور ارتقاء کارایی و بهبود رشد بهره‌وری از صنایع، بخش‌ها و یا حتی بنگاههای ویژه‌ای در برابر سیگنالهای بازار، حمایت می‌نماید. با توجه به مراحل سیر تکامل اقتصادی (قبل از صنعتی‌شدن، صنعتی‌شدن و پس از صنعتی‌شدن (مبتنی بر دانش)، گذر از مرحله نخست(قبل از صنعتی شدن) مستلزم افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به عنوان پایه و اساس فعالیتهای اقتصادی است


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir