تاریخ:
1395
مجری:
حمید لایق میرحسینی
کلیدواژه ها:
لجستیک، لجستیک یکپارچه، مرکز لجستیکی، شهرک‌های صنعتی

علیرغم اهمیت و ضرورت توجه جدی به توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور، این بنگاه‌ها با مشکلات مختلفی مواجه هستند. در تحقیق حاضر، مسائل و مشکلات لجستیکی این بنگاه‌ها با تاکید بر شهرک‌های صنعتی اصفهان مورد شناسایی قرار گرفته است. سپس، ارائه خدمات لجستیکی یکپارچه شامل حمل‌ونقل بار، انبارداری و خدمات ارزش‌افزوده و خدمات پشتیبان در قالب مراکز لجستیکی، به عنوان یک راه‌حل لجستیکی برای این بنگاه‌ها پیشنهاد شده است که علاوه بر رفع مشکلات آنها، می‌تواند در ارتقاء رشد ناخالص داخلی کشور، اشتغال و دانش لجستیک کشور نیز نقش قابل توجهی ایفا نماید. مطالعات تطبیقی برخی مراکز لجستیکی فعال در مناطق و پارک‌های صنعتی در کشورهای مختلف نیز بر این راه‌حل صحه گذارده است. در ادامه، بر مبنای مشکلات و مسائل لجستیکی شناسایی‌شده و الگوبرداری از مراکز لجستیکی موفق دنیا، یک مدل مفهومی برای مراکز لجستیکی شهرک‌های صنعتی شامل زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، مدیریتی و نظارتی و قانونی آنها توسعه داده شده است. علاوه بر آن، مدل رشدی برای مراکز لجستیکی نیز پیشنهاد شده است. در نهایت، طرح کلی مراکز لجستیکی مورد نیاز در شهرک‌های صنعتی استان اصفهان شامل تعداد، سطح و موقعیت هر یک از آنها و یک نقشه‌راه برای توسعه آنها به عنوان خروجی نهایی طرح ارائه شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir