تاریخ:
1395/04/29
نویسنده:
امیرهوشنگ فتحی‌زاده
کلیدواژه ها:
دولت ، بنگاههای بزرگ ،ژاپن

در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، فرایند همپایی (CATCHING UP)به وسیله دولت _بویژه وزارت صنعت و تجارت بین الملل_ از طریق اتخاذ طیف وسیعی از سیاستهای تجاری و صنعتی که بعضا با نظریه های اقتصادی متعارف تعارض داشتند، تسهیل شد. همان طور که یکی از مقامات اصلی وزارتخانه مذکور اشاره کرده است


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir