تاریخ:
1395/05/06
نویسنده:
محسن شریعتی‌نیا
کلیدواژه ها:
سیاست صنعتی ،چین، انقلاب صنعتی چهارم

رویکردهای اقتصادی کلان چین در سالهای اخیر تغییرات اساسی به خود دیده است، تغییراتی که هدف اصلی آن بازتعریف نقش و جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی است. در این راستا دولت چین خط مشی های جدید را در قالب اسناد مختلفی تبیین و منتشر کرده است،اسنادی که می توان آنها را چراغ راهنمای سیاستگذاری کلان این کشور تا حداقل یک دهه آینده دانست


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir