تاریخ:
1395/05/16
نویسنده:
احمد تشکینی
کلیدواژه ها:
سیاست اعتباری ، سرمایه گذاری ،صنعت و معدن

اقتصاد به دو بخش اصلی شامل بخش حقیقی و بخش مالی تقسیم می شود. بخش مالی شامل دو بازار پول و بازار سرمایه است و بخش حقیقی شامل بازار کالا و خدمات و بازار کار می باشد. نظام مالی وظیفه انتقال منابع از پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران را بر عهده دارد. از این رو ضعف و نقصان آن سبب کاهش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی می شود. براساس نظریات اقتصادی، توسعه مالی به مفهوم نهادینه شدن وام گیری و وام دهی و اهمیت تأمین مالی غیرمستقیم (تامین مالی نه با ذخایر سود


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir