تاریخ:
شهريور 1395
نویسنده:
الهام اسمعیلی‌پور ماسوله
کلیدواژه ها:
رکود اقتصادی،صنعت سیمان، کاهش قیمت جهانی نفت، مازاد تولید ، کاهش درآمدهای دولت

هدف اصلی گزارش بررسی آثار رکود اقتصادی سال‌های اخیر کشور بر صنعت سیمان است. متغیرهای عملکردی تولید و تجارت سیمان نشان می‌دهد که به علت وابستگی بالای صنعت سیمان با بخش ساختمان و نیز کاهش قیمت جهانی نفت و به‌تبع آن کاهش درآمدهای نفتی عمده کشورهای طرف تجاری محصولات سیمانی (کشورهای عربی)، این صنعت با مازاد تولید مواجه شده ‌است. علی‌رغم وقوع پدیده رکود اقتصادی در سال‌های اخیر، ساختار بازار سیمان بر مبنای شاخص‌ تمرکز 4 بنگاهی و 8 بنگاهی و نیز شاخص هرفیندال-هیرشمن همچنان رقابتی بوده و مزیت نسبی صنعت بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکارشده (RCA) پابرجاست. بررسی‌ها حاکی از آن است که تشدید تحریم‌های یک‌سویه بر کشور و کاهش قیمت جهانی نفت، از یکسو کاهش درآمدهای دولت و بودجه‌های عمرانی را به دنبال داشته و از سوی دیگر موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان به علت کاهش حاشیه سود ساخت‌وساز شده است که این امر به کاهش تقاضای داخلی سیمان انجامیده است. در این گزارش پیشنهادشده است برای تحریک تقاضای سیمان در جهت کاهش مازاد تولید ناشی از رکود اقتصادی کشور از راهکارهایی چون تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری در بخش صادرات، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی جهت توسعه بازارهای صادراتی، آزادسازی صنعت و توسعه بازار داخلی از طریق تحریک تقاضا اقدام نمود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir