تاریخ:
1395/06/31
نویسنده:
محمدرضا صادقی فروشانی
کلیدواژه ها:
موافقتنامه‌- سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی- توسعه اقتصادی- موافقتنامه اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir