تاریخ:
1395/07/25
نویسنده:
مهدی محرمی
کلیدواژه ها:
فولاد به عنوان مدلی برای یک صنایع فلزی پایدار در سال 2050


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir