تاریخ:
1395/09/15
نویسنده:
محمدرضا رفعتی
کلیدواژه ها:
رکود /اقتصاد ایران/ خروج از رکود


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir