تاریخ:
1395/06/01
نویسنده:
امیرهوشنگ فتحی‌زاده
کلیدواژه ها:
دولت ،بنگاههای بزرگ رقابت پذیر، تایوان

یکی از سخنان روشن درباره اهمیت دولت در پیشبرد توسعه اقتصادی خاور دور را در نوشته های جیانگ کای شک رهبر حزب ناسیونالیست چین می یابیم که در سال 1947 در کوران نبرد خود با حزب کمونیست چین نوشت: «چین نمی تواند با کشورهای پیشرفته صنعتی رقابت کند. به همین-دلیل، چین باید یک سیاست حمایتگرایانه در مورد تجارت خارجی و یک سیاست برنامه ریزی اقتصادی در مورد توسعه صنعتی خود داشته باشد. سرمایه داران خصوصی به تنهایی نمی توانند در مقیاسی گسترده فعالیت کرده یا به رقابت با تراستها و بنگاههای دولتی کشورهای دیگر بپردازند


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir