تاریخ:
1395/06/14
نویسنده:
محسن شریعتی‌نیا
کلیدواژه ها:
غرب آسیا، توسعه ، بحران، ترکیه

"ترکیه یک مدل موفق توسعه و یک قدرت در حال ظهور است".از هنگامی که این جمله بر سر زبان‌ها بود زمان زیادی سپری نشده است. اما با کودتای اخیر انگار همه این مباحث به بیان معروف دود شد و به هوا رفت به گونه ای که اکنون بسیاری نگران ثبات سیاسی این کشور شده‌اند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir