تاریخ:
1395/06/14
نویسنده:
محسن شریعتی‌نیا
کلیدواژه ها:
کمربند مالی، جاده ابریشم، پنجره ایران، بانک سرمایه گذاری زیرساخت

نقش نظام مالی در توسعه کشورها و نقش آفرینی آنان در اقتصاد جهانی، به عنوان یک ابزار کلیدی قدرت و تحمیل اراده بر دیگران، هیچگاه به اندازه امروز کلیدی نبوده است. از همین روست که تسلط غرب بر نظام مالی جهانی به یکی از مهمترین ابزارهای قدرت ساختاری این مجموعه تبدیل شده و سلاحی موثر در رقابت های ژئوپولتیک محسوب می شود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir