تاریخ:
1395/09/15
نویسنده:
الهام پیروز, افسانه شفیعی
کلیدواژه ها:
بنگاه‌/ کوچک و متوسط/ زنجیره‌/ارزش جهانی/ ایران/ صادرات گرا/ خوشه


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir