تاریخ:
شهريور 1395
نویسنده:
شادی کسنوی
کلیدواژه ها:
علامت تجاری / مبانی حقوقی / مبانی اقتصادی / بازار / رأی دادگاه

نظام حمایت از علامت تجاری براساس یک سری مبانی نظری و به‌ویژه اقتصادی ایجاد شده که ارزیابی اخلاقی و اقتصادی آرای صادره در این زمینه، شناخت این مبانی را ضروری می‌سازد. علامت تجاری به‌وجود آمده تا موجبات جریان تجارت در بازار و کارایی اقتصادی را براساس یک سری اصول هنجاری در تجارت برقرار سازد. پس، این مسأله حائز اهمیت است که نتیجه آرائی که در این زمینه صادر می‌شود، هم‌راستا با هدف تأسیس این نهاد حقوقی باشد. با این حال، نقش مبانی در آرائی که از سوی دادگاه‌ها صادر می‌شود تا چه حد است؟ آراء صادره تا چه حد هدف حمایت از علامت تجاری در بازار را تأمین می‌کند؟ آنچه از این کنکاش به‌دست آمده ردپای تا حدی پر رنگ مبانی اخلاقی و در مقابل، عدم توجه به‌ مبانی اقتصادی است؛ درحالی‌که با توجه به‌ بُعد کاملاً اقتصادی علامت تجاری و در راستای کارائی اقتصادی آراء صادره، ضروری است در کنار توجه به‌ ابعاد حقوقی و اخلاقی، بُعد اقتصادی و آثار اقتصادی تصمیم‌گیری در این دسته پرونده‌ها نیز مدنظر دادگاه‌ها قرار گیرد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir