تاریخ:
شهريور 1395
نویسنده:
افشان روشنی, علی خاتمی فیروزآبادی, زهره دهدشتی شاهرخ, علی اخگری
کلیدواژه ها:
اولویت‌بندی/ تحلیل سلسله‌مراتبی/ تاپسیس فازی/ بازارهای هدف صادرات پسته

امروزه بنگاه‌های کسب‌و‌کار برای ‌ماندن در صحنه رقابت، ناگزیر از تعامل با بازارهای جهانی هستند. کاهش وابستگی اقتصادی ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت، نیازمند نگاه ویژه به بازارهای هدف صادرات کالاهای غیرنفتی است. در این مقاله با توجه به نقش عمده محصولات کشاورزی مزیت‌دار، بازارهای هدف صادرات محصول پسته، با استفاده از شاخص‌های کمّی و کیفی، شناسایی و اولویت‌بندی شده‌اند. مقدار عددی شاخص‌های کمّی براساس آمار موجود در سایت‌های فائو و ترید مپ برای هر بازار هدف محاسبه شده است. شاخص‌های کیفی شامل عوامل سیاسی، پتانسیل بازار، اقتصادی، فرهنگی، زیرساختی و قانونی از دیدگاه صادرکنندگان و خبرگان استان یزد با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، وزن‌دهی شده‌ و برای هر شاخص کیفی، یک میزان عددی برای هر کشور استخراج شده است. براساس نتایج این تحقیق، انتخاب بازارهای هدف صادراتی نوعی تصمیم‌گیری منطقی و علمی است که با استفاده از آن می‌توان مناسب‌ترین بازارها را با توجه به نوع محصولات انتخاب و اولویت‌بندی کرد. با استفاده از رویکرد تاپسیس فازی و در نهایت ادغام آن با گزارش فائو، کشورهای هنگ کنگ، آلمان، لوکزامبورگ، روسیه، اسپانیا، چین، هلند، ایتالیا، فرانسه و بلژیک به‌ترتیب بالاترین اولویت‌های بازارهای هدف محصول پسته را به خود اختصاص داده‌اند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir