تاریخ:
آذر 1395
نویسنده:
امیرهوشنگ فتحی‌زاده, انور کمر‌ی
کلیدواژه ها:
سازمان جهانی تجارت / موافقت نامه ها / تجارت خدمات / جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی/ تجارت کالا

گزارش حاضر این امکان را برای علاقه مندان به موضوعات سازمان جهانی تجارت فراهم نموده که بتوانند کلیه مقررات حاکم بر سازمان مذکور را بطور خلاصه و به تفکیک هر موافقت نامه به اختصار در کنار یکدیگر مطالعه نمایند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir