تاریخ:
1395/09/29
نویسنده:
میترا نصیری
کلیدواژه ها:
زنجیره/ ارزش/ جهانی/تولید صنعتی/برون سپاری


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir