تاریخ:
1395/09/20
نویسنده:
احمد تشکینی
کلیدواژه ها:
صنعت /رشد اقتصادی/ ارزش افزوده/ تولید ناخالص داخلی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir