تاریخ:
1395/10/04
نویسنده:
سعید میرزامحمدی
کلیدواژه ها:
راهبرد / سیاست برون مرزی / چین / ایران/ سیاست داخلی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir