تاریخ:
1395/10/29
نویسنده:
آتوسا گودرزی, مهدی محرمی
کلیدواژه ها:
رقابت‌پذیری، صنعتی، چشم انداز، ایران


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir