تاریخ:
1395/10/27
نویسنده:
زهرا آقاجانی
کلیدواژه ها:
فرانشیز، توزیع، خرده فروشی، مصرف کننده


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir