تاریخ:
1395/11/13
نویسنده:
احمد تشکینی
کلیدواژه ها:
سیاست اعتباری، سرمایه‌گذاری، رشد، بخش صنعت و معدن


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir