تاریخ:
بهمن 1395
نویسنده:
بیتا نوروزی
کلیدواژه ها:
داروی حلال، مصرف‌کنندگان مسلمان، حقوق مالکیت فکری، صادرات

طی یک دهه اخیر، برند حلال نه‌فقط در محصولات غذایی، بلکه در صنایع دارویی نیز موردتوجه مصرف‌کنندگان مسلمان قرارگرفته است. جایگزینی مواد حلال به‌جای غیرحلال در داروها توسط شرکت‌های داروسازی مستقر در کشورهای مسلمان، به نحو قابل‌توجهی روبه رشد ‌است. کشورهای مسلمان در اجرای استاندارد داروی حلال با تأسیس شرکت توسعه صنعت حلال و اجرای استانداردهای مختلف حلال گامی به جلو در ارائه دارو، واکسن و محصولات دارویی حلال برداشته‌اند. بااین‌حال، وجود بسیاری از محدودیت‌ها و چالش‌ها، صنایع دارویی کشور نتوانسته سهم درخور توجهی از تجارت جهانی دارویی حلال را به خود اختصاص دهند. در حال حاضر از بازار یک‌ هزار میلیارد دلاری تجارت محصولات دارویی، سهم ایران حدود 3/0 درصد است که با توجه به سهم 7 درصدی هزینه‌های دارویی مسلمانان از کل هزینه‌های جهانی دارو، فرصت‌های روبه رشد خوبی را برای صنایع دارویی کشور فراهم خواهد کرد. ایجاد بسترهای لازم برای شناسایی و ثبت داروهای حلال تولیدشده در کشور به‌نحوی‌که بتوان از حقوق مالکیت فکری آن در سطح بین‌المللی محافظت نمود. تدوین ضوابط دارویی حلال و اطلاع‌رسانی حرفه‌ای و علمی در اشاعه اطلاعات در مورد تمامی داروهای تولیدی و وارداتی که دارای مواد غیر حلال می‌باشند، گامی به جلو در توسعه محصولات دارویی حلال به شمار می‌رود. یکی از فرصت‌های توسعه صنعت دارویی حلال کشور، جایگزین شدن محصولات گیاهی و مصنوعی بجای محصولات مشتق از حیوانات است. استفاده از فعالیت‌های مناسب در تولید محصولات دارویی حلال مطابق با قوانین کشورهای هدف صادراتی برای ارتقاء کیفیت کالا و کمک به اطمینان از سلامت و خالص (طیب) بودن محصول، منجر به توسعه محصولات دارویی صادراتی به بازار منطقه می‌شود. محصولات مشتق از حیوانات در محصولات دارویی به‌سرعت در حال جایگزین شدن توسط محصولات مصنوعی می‌باشند. این امر به دلیل تقاضای بالای مصرف‌کنندگان و فعالیت‌های حیوان دوستانه در غرب است. حذف ترکیبات حیوانی از محصولات به‌سادگی موجب تائید کالا به‌عنوان کالای حلال می‌شود. برخلاف صنعت آرایشی، جایی که محصولات طبیعی و ارگانیک به‌سرعت در حال رواج هستند، برای کنترل خلوص و دقت سطوح فعال، مواد دارویی به‌صورت آزمایشگاهی/مصنوعی تهیه می‌شوند، درنتیجه هر دسته ازنظر ظاهر، کیفیت و فعالیت مشابه هستند. این می‌تواند فرصتی برای تولیدکنندگان برای عرضه مولکول‌های مصنوعی با ترکیب و اثر مشابه، با آن داروهایی باشد که پایه ترکیبات حیوانی دارند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir