تاریخ:
1396/02/03
نویسنده:
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
کلیدواژه ها:
زیرساخت‌های لجستیکی, ایران کد ,GS1

عدم وجود زیرساخت‌های لجستیکی و فقدان زنجیره تامین کارآمد از مهمترین دلایل عدم کارایی مبادلات تجاری کشور در حوزه بین المللی می‌باشد. یکی از پیوندهای فنی و ابزار روان‌سازی اطلاعات در زنجیره تأمین، ایجاد نظام استانداردسازی کالا، خدمات و اطلاعات است که جریان اطلاعات در سطوح مختلفی از درون سازمانی تا سطح بین المللی را میسر می‌سازد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir