تاریخ:
1396/02/30
نویسنده:
الهام پیروز
کلیدواژه ها:
صنعت خودرو فناوری

آینده صنعت خودروی جهان از تقابل سه نیرو شامل پویایی تقاضا، فناوری‌های جدید حمل‌ونقل و مقررات سخت‌گیرانه‌تر مصرف سوخت رقم می‌خورد و سناریوهای مختلفی را به ‌دست می‌دهد. البته، یک سناریو که بسیار محتمل خواهد بود آن است که نه تنها ماشین‌های خودکار فروش بالایی در هر بازار خواهند داشت، بلکه موتورهای احتراق داخلی و انتقال قدرت سنتی احتمالا نوع غالب وسیله نقلیه در جاده‌ها در آینده خواهند بود. با این توصیف که سهم مواد سبک در ساخت خودروهای گروه دوم و همچنین تغییر نوع سوخت داخلی آنها (با هدف کارایی مصرف سوخت) قطعی است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir