تاریخ:
1396/02/27
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
هند بازار هدف صادرات رشد اقتصادی

بر اساس گزارشات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دو موضوع تاثیرگذار شامل "خروج انگلستان از اتحادیه اروپا" و "رشد اقتصادی کمتر از انتظار آمریکا" (در کنار سایر عوامل) باعث شده است که در سال‌های اخیر و نیز چند سال پیش رو، رشد اقتصادی جهان به میزانی که در سال‌های قبل از رکود اقتصادی سال 2009 بود نیز نرسد. همچنین اثرات خروج انگلستان و ترتیبات تجاری بین انگلستان و اتحادیه اروپا مبهم بوده و ازاین‌رو نمی‌توان در رابطه با آینده اقتصاد جهانی به پیش‌بینی دقیقی دست زد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir