تاریخ:
1396/04/14
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
ترتیبات تجاری، موافقتنامه‌های تجاری،سیاست تجاری

توسعه ترتیبات و انعقاد موافقت‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه به عنوان ابزاری از سیاست تجاری نه تنها می‌تواند منجر به افزایش رقابت و کارایی بخش‌های مختلف اقتصاد شود، بلکه از طریق افزایش سازگاری این بخش‌ها با محیط رقابتی، آمادگی لازم را جهت آزادسازی، همگرایی و سازگاری با محیط تجاری سایر کشورها (به خصوص در چارچوب سازمان جهانی تجارت - WTO) به وجود خواهد آورد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir