تاریخ:
1396/04/21
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
امنیت؛ سرمایه‌گذاری.

امنیت سرمایه گذاری یکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی تلقی می شودکه دربرگیرنده ابعاد مختلفی شامل 1) پایین بودن احتمال بروز جنگ با بیگانگان 2) وجود ثبات سیاسی 3) ثبات در قانونگذاری 4) محیط سرمایه گذاری مناسب 5) ابعاد محدود و منطقی ریسک 6) کاهش خطر ابطال قراردادها توسط دولت و ایفای تعهدات 7) وجود سازوکارهای کم هزینه و سریع احقاق حقوق از طریق مراجع قضایی 8) شفافیت اطلاعات و بازدارندگی از فساد مالی و اقتصادی 9) بسترهای رقابت و آزادی اقتصادی 10) وجود نظام حقوقی مقوم حمایت از حقوق مالکیت و بویژه مالکیت فکری و معنوی 11) ثبات اقتصادی از طریق تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می باشد. در این راستا موارد زیر قابل ارایه است


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir