تاریخ:
1396/04/19
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
صنعت خودرو، رشد اقتصادی

رشد سریع فناوری، تحولات موجود در بازارهای نوظهور، سیاست های زیست محیطی و تغییر ترجیحات مصرف کننده نسبت به مالکیت خودرو، دیجیتالی سازی(مجازی شدن) و ظهور مدل های جدید کسب و کار زمینه ساز تحولات عظیمی در صنعت خودرو تا سال 2030 خواهد شد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir