تاریخ:
1396/05/17
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
لجستیک،شهرک صنعتی

شهرک‌های صنعتی به عنوان زیرمجموعه‌ای از بخش صنعت و به منظور کمک به توسعه صنعتی کشور فعالیت می‌نمایند. یکی از کارکردهای این شهرک‌ها، فراهم نمودن امکانات زیرساختی، خدماتی، بازرگانی و اداری و نظایر آن برای واحدهای فعال در آنهاست. اما کارایی فعالیت‌های لجستیکی و هزینه‌های مترتب بر این فعالیت‌ها نظیر حمل‌ونقل، نگهداری و فعالیت‌های اداری مربوطه برای واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی، از جمله موضوعات مغفولی است که بر هزینه تولید، قیمت تمام شده کالا و بازار رسانی این واحدها تاثیر منفی گذاشته است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir