تاریخ:
1396/06/04
نویسنده:
امیررضا سوری
کلیدواژه ها:
سرمایه‌گذاری، تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری

موسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی در مطالعه‌‌ای اقدام به پایش عوامل موثر بر محیط سرمایه‌‌گذاری تشکل‌‌های‌ صنعتی، معدنی و تجاری بر اساس استانداردهای بانک جهانی کرده است. مهم‌ترین حوزه‌های مؤثر بر محیط سرمایه‌‌گذاری عبارت‌اند از فضای کلان اقتصادی، مخاطرات سیاسی، زیرساخت‌‌ها و قوانین و مقررات می‌‌باشند. جامعه آماری این تحقیق 120 تشکل‌ صنعتی، معدنی و تجاری است که 75 درصد آن‌ها تشکل‌‌های صنعتی و 25 درصد تشکل‌‌های معدنی و تجاری می‌‌باشند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir