تاریخ:
1396/05/21
نویسنده:
زهرا آقاجانی, محمدرضا سعادت
کلیدواژه ها:
جمعیت؛ تقاضا؛ رشد اقتصادی.

کمیت و کیفیت جمعیت از کلیدی‌ترین مولفه‌های اثرگذار در راستای رشد و توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود. در همین ارتباط، برنامه‌ریزان باید بتوانند جهت مقابله با چالش‌هایی که در آینده، رشد اقتصادی جهان را با تهدید مواجه می‌نماید، تدابیر و راهبردهای لازم را اتخاذ نمایند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir