تاریخ:
1396/06/15
نویسنده:
علیرضا گرشاسبی
کلیدواژه ها:
نظام بانکی،بازارهای مالی، اقتصاد ایران

بر اساس گزارش رقابت‌پذیری 17-2016 مجمع جهانی اقتصاد در زمینه سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی، اقتصاد ایران در میان 138 کشور ، جایگاه 131 را به خود اختصاص داده است که حاکی از ناکارآمدی نسبی بازارهای مالی ایران است. با توجه به اینکه، زیرمولفه‌های مهم سطح توسعه یافتگی بازار مالی همچون سهولت دسترسی به تسهیلات، استحکام مالی بانک‌ها و هزینه خدمات مالی مرتبط با نظام بانکی است و نیز نظام تامین مالی در کشور بانک محور است، این امر دلالت بر این دارد که عمده علت ناکارایی بازارهای مالی کشور ناشی از کارکرد نظام بانکی کشور است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir