تاریخ:
1396/06/26
نویسنده:
طيبه رهنمون پيروج
کلیدواژه ها:
صنعت فین‌تک، تامین مالی، کسب و کارهای کوچک و متوسط

با توجه به نقش تکنولوژی و تاثیرآن در عملکرد کسب و کارهای مختلف از جمله کسب و کارهای حوزه مالی و یا توجه به تغییراتی که به علت بحران مالی در سال‌های 2007 تا 2008 در سیاست‌ها و قوانین بانکداری ایجاد شد، به تدریج تحولاتی در نظام های مالی و بانکی به وجود آمد که سبب ظهور استارت آپ‌های مالی یا تکنولوژی‌های ارائه خدمات مالی از دو دهه قبل شده است که به آن Fintech می‌گویند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir