تاریخ:
1396/06/26
نویسنده:
طيبه رهنمون پيروج
کلیدواژه ها:
صنعت فین‌تک، تامین مالی، کسب و کارهای کوچک و متوسط

با توجه به نقش تکنولوژی و تاثیرآن در عملکرد کسب و کارهای مختلف از جمله کسب و کارهای حوزه مالی و یا توجه به تغییراتی که به علت بحران مالی در سال‌های 2007 تا 2008 در سیاست‌ها و قوانین بانکداری ایجاد شد، به تدریج تحولاتی در نظام های مالی و بانکی به وجود آمد که سبب ظهور استارت آپ‌های مالی یا تکنولوژی‌های ارائه خدمات مالی از دو دهه قبل شده است که به آن Fintech می‌گویند.


<
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir